Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu Hoả Long Season 2 Season 2
Phiên bản : Season 2 Classic 5 Class Season 2 Website : http://mu-hoalong.net
EXP : 100x - Tỉ Lệ Drop: 10% Tạo Đấu Sĩ (MG) : 220 Level Trang Tài Khoản : https://id.mu-hoalong.net/
Tối đa Cánh Cấp 2 - Trang bị 380+ Vũ Khí Rồng Tạo Chúa Tể (DL) : 250 Level Trang Tải Game : http://id.mu-hoalong.net/#download
Giới hạn Reset 3 lần / ngày Miễn Phí Box Kundun 1 2
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Đồ Làm NV Trong Shop bar Fanpages : https://www.facebook.com/MuHoaLongS2
Antihack : Gold Zen : 10.000.000 Groups : https://www.facebook.com/MuHoaLongS2
Sub Lộ trình phát triển:
1 Hệ Thống Boss Sẽ Phân Bổ Rõ Ràng Cáp Máp
2 Toàn Bộ Sever Chuẩn Cầy Cuốc 2003
3 Không Top Nạp + Không Kick Nạp + Không Live Stream
4 Dân Cầy Đè Chết Dân Chơi Đảm Bảo 1 Game Trong Sạch Và Lâu Dài
5 Event Hằng Ngày Hấp Dẫn
6 Event CTC + Giải Cứu Công Chúa Diễn Ra Hàng Tuần
Sub Giao Dịch Choas Goblin Cửa Hàng Hòm Đồ Pk Quái Vật
1 Không
2-4-8 Không Không Không Không
3-5-6-7-9 Không Không Không
10-12-20 Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng Tấn Công 3,4,5 0h00, 2h00 ,8h00 ,12h00, 16h00, 22h00 Box Kundun 1-5 Box 1,2,3 Kim Long Chiến Binh : Lorencia, Noria, Devias
Box 4 : Atlans
Box 5 : Tarkan
Đi săn Hằng Ngày

Chaos Castle Hỗn Nguyên Lâu 3,4,5 11h00, 15h00, 19h00, 23h00 Đồ Thần, Ngọc Win CC6 sẽ nhận
Hàng Ngày Đồ Thần Ngọc
Sử Dụng Giáp Hỗn Nguyên

Tháp Tinh Luyện 3,4,5 21h00 Đồ Ex Các Loại Máp Katuru Remain Phá Tháp Săn Đồ

Binh Đoàn Phù Thủy 3,4,5 1h00, 9h00 ,13h00 ,17h00 ,21h00 Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi săn Hằng Ngày

Rồng Đỏ 3,4,5 1h15, 9h15 ,15h15 ,17h15 01 Ngọc Tâm Linh Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Summer Event Mùa Hè 3,4,5 9h15, 15h15 Ngọc,Zen Noria Săn bắn

Người Tuyết Santa 3,4,5 1h30, 7h30, 15h30 Đồ Ex Tại Devias2 Đi Săn

Rakion Event 3,4,5 6 Tiếng 1 Lần Kể Từ Khi Xuất Hiện Hoặc Chết Đồ Ex + Ngọc Tại rakion 172 - 24 Đi Săn Boss Selupan

Swampn Medusa Event 3,4,5 11h30, 17h30, 23h30, Đồ Ex + Ngọc Swap Of peace Đi Săn Boss Medusa

Boss Quỷ Vương 3,4,5 6 Tiếng Hồi Sinh 1 Lần , Đồ Ex + Ngọc Máp Aida2 Đi Săn Boss Quỷ Vương

Boss Quỷ Vương 3,4,5 6 Tiếng Hồi Sinh 1 Lần , Đồ Ex + Ngọc Máp Aida2 Đi Săn Boss Quỷ Vương

Blood Castle Huyết Lâu ( Vip ) 10,12 10h30, 14h30, 18h30, 22h30 Tiêu diệt 400 quái BC7
nhận 1 ngọc vào rương
2 Tiếng 1 lần bắt Đầu Từ 00h30 Tham gia tại Devias

Devil Square Quảng Trường Quỷ ( Vip ) 10,12 10h00, 14h00, 18h00, 22h00 Tiêu diệt 400 quái DV6
nhận 1 ngọc vào rương
4 Tiếng 1 lần bắt Đầu Từ 10h00 Tham gia tại Noria

Thỏ Ngọc Event 10,12 20h00 Ngọc,Zen Các Loại Ramdom Atlans 0 Săn Bắn

Dungeon War Event 10 20h30 Đồ Ex + Đồ Thần Máp Dungeon Đi Săn Boss

Chaos Castle Hỗn Nguyên Lâu ( Vip ) 10 21h00 Đồ Thần, Ngọc Win CC6 sẽ nhận
99% Đồ Thần
Sử Dụng Giáp Hỗn Nguyên

Đại Chiến KunDun 10 21h30 Đồ Ex + Đồ Thần Máp Dungeon Atlans 0 Đồ Thần + ex

Chiến Trường PK Team 10 19h00 Ngọc NPC Event PK tại Lorencia Không Party, Không Buff

Công Thành Chiến 20 20h30 , Phần Thưởng Từ GM Máp CTC Nhận Thông Báo Từ GM