Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu Hỏa Long Trực tuyến
Thông tin máy chủ 50
Downloads
Client Downloads
Link Google
File cai truc tiep
473 MBDownload
Link du phong
File cai truc tiep
473 MBDownload
Patch Downloads
Patches Am Thanh
270 MBDownload

Thông tin máy chủ

Version:Season 2.0
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản214
Nhân vật266
Guilds5
Trực tuyến50

Top Resets+

MEDIA all media