Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu Hỏa Long Trực tuyến
Thông tin máy chủ 50

DONATE NHẬN QUÀ (X3 WCOIN)

-200K NHẬN 20 CẶP BS + 10 BOX 5

-500K NHẬN WING 1 LUCK +9 (DL NHẬN CHIẾN MÃ)+VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 2 OP +9 +40 CẶP BS

-1000K NHẬN BỘ RING PEN 1 OP +60 CẶP BS

-1500K NHẬN VŨ KHÍ RỒNG LUCK 1 OP +9 +80 CẶP BS

-2000K NHẬN SÉT ĐỒ CẤP 6 LUCK 1 OP +9 +100 CẶP BS

Thông tin máy chủ

Version:Season 2.0
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản57
Nhân vật51
Guilds0
Trực tuyến50

Top Resets+

Nhân VậtReset
8xDW2
1231231
123123s1
MEDIA all media