Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu Hỏa Long Trực tuyến
Thông tin máy chủ 50
Đăng ký tạo tài khoản mới
4 đến 10 ký tự chữ và số
4 đến 32 ký tự
Nhập lại mật khẩu của bạn
Địa chỉ email hợp lệ
Điều khoản cung cấp dịch vụ
Xem thêm

Thông tin máy chủ

Version:Season 2.0
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản214
Nhân vật266
Guilds5
Trực tuyến50

Top Resets+

MEDIA all media